Minimālā darba alga Latvijā 2024. gadā
Cik vēlies aizņemties?
3000
Kad plāno atdot?
120 mēn.

89.91 €/mēn.

Ikmēneša
maksājums

Kredīts Tev

Latkredits Blogs

Jaunumi finanšu nozarē, mūsu pakalpojumi un ikdienas padomi darbībās ar finansēm

Atgriezties uz sākumu
18.01.2024

Minimālā darba alga Latvijā 2024. gadā

Jauno, 2024. gadu, esam sagaidījuši ar labām finanšu ziņām - no 2024. gada 1. janvāra Latvijā mēneša minimālā darba alga ir 700 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas ir par 80 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā.

Minimālā alga tiek noteikta valsts līmenī, un tās mērķis ir mazināt nodokļu slogu un palielināt reālos ienākumus iedzīvotājiem ar mazākiem ienākumiem. Līdz ar to, minimālā alga var palīdzēt mazināt sociālo nevienlīdzību un nodrošināt sociālo aizsardzību.

Ja arī tu regulāri saņem darba algu, esi zinošs un seko līdzi aktualitātēm - par to, kas ir minimālā alga, kas to ietekmē, kā tiek aprēķināta, kā tā mainījusies gadu gaitā un kāda ir minimālā alga citās Baltijas valstīs, lasi šī raksta turpinājumā.

Kas ir minimālā alga un kā tā mainījusies gadu gaitā?

Minimālā alga ir likumā noteikta minimālā summa, kas darba devējiem ir jāizmaksā saviem darbiniekiem par darba stundu, dienu, nedēļu vai mēnesi.

Lai mazinātu inflācijas ietekmi un nekavētu ekonomisko attīstību, regulāri notiek minimālās algas pārskatīšana.

Minimālā alga Latvijā pēdējo gadu laikā ir paaugstināta gan ik pēc gada, gan ar vairāku gadu starplaiku - 1991. gadā tā bija 1,35 eiro (pārvēršot valūtu pēc šī brīža kursa), un līdz 2007. gadam to palielināja aptuveni par 10 latiem gadā. 2007. gadā minimālā alga Latvijā bija jau 170,74 eiro, 2008. gadā 227,66 eiro, 2009. gadā 256,12 eiro. Pēc 2009. gada krīzes, 2011. gadā tā bija 284,57 eiro. Pēc pievienošanās eirozonai no 2014. gada janvāra līdz 2018. gadam minimālā alga pieauga par 110 eiro un 2018. gadā tā bija 430 eiro. Tad uz trīs gadiem minimālās algas kāpums apstājās, un 2021. gadā tā bija 500 eiro.

Atbilstoši Darba likumā paredzētajam ''Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” grozījumos ir noteikts, ka 2024. gadā minimālā alga normālā darba laika ietvaros Latvijā būs 700 eiro.

Kā tiek aprēķināta minimālā alga?

Minimālo algu aprēķina un nosaka valsts vai reģionālās iestādes, pamatojoties uz darba tirgus, sociālās un ekonomiskās situācijas analīzi - izanalizējot dažādus faktorus, tiek noteikts iztikas minimums, kas nepieciešams konkrētajos apstākļos, lai segtu ikdienas pamatvajadzības. Latvijā minimālo algu aprēķina un nosaka Ministru kabinets atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas nostādnēm.

Minimālās darba algas palielināšanas iespējas un apmēru valdība vienmēr saskaņo ar sociālajiem partneriem (darba devējiem un arodbiedrībām) – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Tas nepieciešams, lai, palielinot minimālo algu, valstī netiktu samazināts strādājošo skaits un palielināts bezdarba līmenis.

Kādi faktori ietekmē minimālo algu?

2011.gadā Latvijas valdība apstiprināja koncepciju "Par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem" un izveidoja jaunu minimālās algas pārskatīšanas un noteikšanas sistēmu. Šī sistēma paredz, ka minimālo algu Latvijā ietekmē sekojoši faktori:

Eonomiskais stāvoklis valstī

Tiek pētīts un analizēts, kāds ir valsts ekonomiskais stāvoklis - inflācijas līmenis, tendences un dzīves dārdzība.

Darba tirgus attīstība

Tiek pētītas un analizētas darba tirgus tendences - darba ņēmēju pieprasījums un piedāvājums un, vai minimālās algas palielināšana nesamazinās strādājošo skaitu.

Bezdarba līmenis

Tiek pētīts un analizēts, kāds ir esošais bezdarba līmenis valstī un, vai minimālās algas palielināšana nepalielinās bezdarba līmeni.

Valsts budžeta iespējas

Tiek pētīts un analizēts, kam un cik daudz līdzekļi tiek novirzīti valsts budžetā un tas, vai un cik valsts var atļauties veltīt minimālās algas paaugstināšanai.

Lai veicinātu regulāru minimālās algas pārskatīšanas praksi Eiropas Savienībā, 2020. gada nogalē tās dalībvalstis, tostarp arī Latvija un tās sociālie partneri atbalstīja direktīvas par adekvātas minimālās algas noteikšanu Eiropas Savienībā. Šīs direktīvas mērķis ir izstrādāt vienotu Eiropas minimālās algas izvērtēšanas un izmaiņu sistēmu, tādējādi minimālās algas izmaiņas Eiropā būtu vienlīdzīgas un taisnīgas.

Kāda bija minimālā alga 2023. gadā?

Minimālā alga 2023. gadā bija 620 eiro. Salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. gadā minimālā alga Latvijā pieauga par 120 eiro. Starp visām Eiropas dalībvalstīm, 2023. gadā Latvijā bija procentuāli lielākais minimālās algas pieaugums.

Kāda bija minimālā alga 2022. gadā?

Minimālā alga 2022. gadā bija 500 eiro. Salīdzinot ar 2021. gadu, 2022. gadā minimālā alga Latvijā bija tāda pati jeb nepieauga.

Kāda bija minimālā alga 2021. gadā?

Minimālā alga 2021. gadā bija 500 eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu, 2021. gadā minimālā alga Latvijā pieauga par 70 eiro.

Kāda ir minimālā alga citās Baltijas valstīs: Igaunijā un Lietuvā?

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros Latvijā no 2024. gada 1. janvāra tika paaugstināta par 80 eiro un šobrīd sasniedz 700 eiro. 2024. gadā pieauga arī minimālā alga Baltijas valstīs - Lietuvā un Igaunijā, taču kaimiņvalstīs minimālā alga jau šobrīd ir lielāka par mūsu nākamā gada minimālās algas līmeni. Minimālā alga Lietuvā šobrīd ir 924 eiro, savukārt minimālā alga Igaunijā - 820 eiro. Iemesls, kādēļ Latvijā nav tāda pati minimālā alga kā citās Baltijas valstīs - Lietuvā un Igaunijā ir augstāka produktivitāte. Tas nozīmē, ka Lietuvā un Igaunijā viens strādājošais par katru savu nostrādāto stundu uzņēmumam nopelna vairāk nekā Latvijā.

Paredzams, ka valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga Latvijā un citās Eiropas valstīs arvien pieaugs, savukārt minimālās algas saņēmēju īpatsvars saruks. Tomēr tas nenozīmē, ka strauji pieaugs iedzīvotāju dzīves līmenis - rūpējoties par savu labklājību tagad un nākotnē, cilvēkiem vēl joprojām vajadzētu rūpīgi plānot savas finanses un domāt par to, kā iekrāt naudu neparedzētām situācijām un tēriņiem.

Plāno šogad īstenot kādu sapni un/vai veikt kādu lielāku pirkumu, taču ar personīgo uzkrājumu nepietiek un nezini, kur aizņemties naudu? Iespējams, var palīdzēt kredīts internetā, kas paredzēts dažādām situācijām un vajadzībām, kā patēriņa kredīts, kredītu apvienošana, auto kredīts u.c. Tomēr atceries, ka ikviens aizdevums ir nopietnas saistības, tādēļ, pirms aizņemies, rūpīgi apdomā aizdevuma nepieciešamību, piemērotību situācijai, kā arī savas iespējas aizdevumu godprātīgi atmaksāt!

Atgriezties uz sākumu