Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam?
Cik vēlies aizņemties?
3000
Kad plāno atdot?
120 mēn.

89.91 €/mēn.

Ikmēneša
maksājums

Kredīts Tev

Latkredits Blogs

Jaunumi finanšu nozarē, mūsu pakalpojumi un ikdienas padomi darbībās ar finansēm

Atgriezties uz sākumu
Padomi 18.06.2024

Kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajam?

Arvien vairāk cilvēku vēlas nodarboties ar savu sirdslietu un kļūt neatkarīgi – šo un citu iemeslu dēļ arvien vairāk cilvēku nolemj kļūt par pašnodarbinātajiem. Kļūstot par pašnodarbināto, jānokārto un jāizprot virkne formalitāšu, t.sk. nodokļu jautājums. Ikvienam pašnodarbinātajam ir ļoti svarīgi izprast, kādi nodokļi viņam jāmaksā, jo tas ļauj nodrošināt, ka darbība notiek saskaņā ar likumdošanu, kā arī tā iespējams parūpēties par savu finansiālo labklājību un stabilitāti. Tas, kādi nodokļu jāmaksā pašnodarbinātajam, atkarīgs no izvēlētā nodokļu režīma – šajā rakstā skaidrojam detalizēti.  

Kas ir pašnodarbinātais?

Pašnodarbinātais ir saimnieciskās darbības veicējs vispārējā un mikoruzņēmuma nodokļa režīmā. Termins “pašnodarbinātais” tiek izmantots labklājības politikas nozares tiesību aktos. Atkarībā no parasta darbinieka, kur darbu nodrošina un visus nodokļus samaksā darba devējs, pašnodarbinātais par savu nodarbinātību un nodokļu samaksu atbild pats. Vienkāršāk sakot – pašnodarbinātais ir pats savs priekšnieks.

Darba alga un minimālā alga

Pašnodarbinātie strādā ļoti atšķirīgās jomās un saņem atšķirīgus ienākumus, tomēr attiecībā uz ienākumiem viņiem visiem ir kas kopīgs – pašnodarbinātie paši nosaka to, kāda būs viņu darba alga. Lēmumam par to, kādu atalgojumu saņemt, vajadzētu būt balstītam nevis personīgos uzskatos un vēlmēs, bet gan noteiktam saskaņā ar zināšanām un prasmēm, pieprasījumu, tirgus apstākļiem un to, kāda ir minimālā alga valstī.

Veicot šo faktoru analīzi, pašnodarbinātais var noteikt savas darba algas robežas tā, lai tas būtu gan objektībi, gan finansiāli izdevīgi. Jāņem vērā, ka tieši pašnodarbinātā mēneša darba algas apmērs nosaka to, vai un kādi nodokļi ir jāmaksā.

Nodokļi un maksājumi

Pašnodarbinātie var izvēlēties starp diviem nodokļu režīmiem:

Vispārējais nodokļu režīms

Reizi ceturksnī jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), reizi gadā jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). VSAOI apmaksai jāiesniedz ceturkšņa “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums”. Pastāv 3 dažādi valsts sociālās apdrošināšanas veidi:

  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šīs iemaksas jāveic vien tad, ja mēneša ienākumi (starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem) sasniedz minimālo algu. VSAOI likme ir 31,07%. Šis nodoklis jāmaksā no vismaz minimālās algas, taču iemaksas var veikt arī no lielākas naudas summas, tādējādi parūpējoties par lielāku pensiju un pabalstu darba nespējas gadījumā.
  • Iemaksas pensiju apdrošināšanai. Šo iemaksu apjoms atkarīgs no pašdarbinātā mēneša ienākumu apjoma – ja mēneša ienākumi ir lielāki par minimālo algu, tad iemaksas jāveic no tās ienākumu daļas, kura pārsniedz minimālās algas robežu. Savukārt, ja mēneša ienākumi ir mazāki par minimālo algu, tad iemaksas jāveic no visiem faktiskajiem ienākumiem. Pensiju apdrošināšanas iemaksu likme ir 10%.
  • Minimālās obligātās iemaksas. Ja pašnodarbinātā ienākumi ceturksnī nepārsniedz 3 minimālo algu apmēru, tad no starpības starp minimālo algu un reālajiem ienākumiem jāveic minimālās obligātās iemaksas. Minimālo obligāto iemaksu likme ir 10%. Ir vairākas grupas, kurām minimālās obligātās iemaksas nav jāveic, piemēram, jaunajiem vecākiem, pensionāriem u.c. Minimālās obligātās iemaksas var neveikt arī cilvēki, kuri nestrādā algotu darbu – tādā gadījumā VID EDS jāiesniedz apliecinājums par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumeim.

IIN apmaksai jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Attiecībā uz IIN pašnodarbinātā ienākumam tiek piemērota progresīvā likme – jo lielāki pašnodarbinātā ienākumi gadā, jo lielākas IIN iemaksas būs jāveic.  IIN nodokļa likmes:

  • 20% – ienākumiem, kas ir mazāki par 20 004 eiro;
  • 23% – ienākumiem robežā no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro;
  • 31% – ienākumu daļai, kas ir lielāka par 78 100 eiro.

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN)

Pašnodarbinātajiem, kas ir MUN maksātāji, nodokļu apmaksa ir vienkāršāka. MUN apmaksai jāiesniedz ceturkšņa MUN deklarācija, norādot mēneša apgrozījumu. No kopējā apgrozījuma jāmaksā MUN nodoklis – MUN likme ir 25%. 80% no MUN nodokļa iemaksām tiek novirzīti VSAOI, savukārt 20% tiek novirzīti IIN.

Kredīts uzņēmumam

Lai uzsāktu, attīstītu vai paplašinātu savu biznesu, pašnodarbinātie var piesaistīt finansējumu, piemēram, piesakoties kredītam uzņēmumiem. Kredīts uzņēmumam var būt noderīgs gan maziem, gan vidējiem uzņēmumiem, tomēr, pirms pieteikties kredītam, nepieciešams rūpīgi izvērtēt, kādam mērķim tas nepieciešams un vai kā pašnodarbinātais varēsi to godprātīgi atmaksāt, mēneša maksājumu salāgojot ar regulārajiem nodokļu maksājumiem un citiem pašnodarbinātā izdevumiem. Šādu aizdevuma veidu piedāvā arī Latkredits.lv.

Veicot darbu no mājām – izdevumi un atvieglojumi

Ja pašnodarbinātais veic darbu no mājām, tad izmaksas, kas nepieciešamas, lai uzturētu mājas biroju saimnieciskās darbības veikšanai, iespējams attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, tādējādi samazinot ar nodokli apliekamo ienākumu. Populārākie izdevumu veidi, kurus pašnodarbinātie attiecina uz saimniecisko darbību, veicot darbu no mājām:

  • Komunālie maksājumi;
  • Inventārs;
  • Kredītmaksājumi;
  • Internets un mobilie sakari.

Jāņem vērā, ka izdevumiem jābūt tieši saistītiem ar saimniecisko darbību un tos jāspēj pierādīt ar atbilstošiem darījuma dokumentiem. Izdevumus nevar norakstīt 100% apmērā  – informācija par to, kurus izdevumus un kādā apmērā var norakstīt, pieejama Valsts ienākumu dienesta materiālā ''Par saimnieciskās darbības veicēja gada ienākumu deklarāciju un izdevumiem''. Izdevumu uzskaite jāveic katru mēnesi VID EDS ''Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā".

Noderīgi padomi

Regulāri seko līdzi savai finansiālajai situācijai!

Lai varētu godprātīgi veikt visu nodokļu un citu finansiālo saistību apmaksu, kā arī pieņemt gudrus finansiālus lēmumus, pašnodarbinātajiem vajadzētu regulāri sekot līdzi savai finansiālajai situācijai. Lai neradītu budžeta slogu, ieteicams plānot izdevumus.

Piesaisti zinošu grāmatvedi!

Ja, esot pašnodarbinātais, pats neorientējies finanšu pasaulē, iespējams, laba doma ir piesaistīt zinošu grāmatvedi – jā, tas prasīs zināmu finansiālu ieguldījumu, taču zinošs grāmatvedis var palīdzēt efektivizēt finanšu plūsmu, sniedzot būtiskus ieguvumus ilgtermiņā.

Būt par pašnodarbināto nozīmē būt pašam par savu priekšnieku un būt neatkarīgam, taču tāpat tas nozīmē regulārus svarīgus lēmumus, nepārtrauktu atbildību par savu finansiālo situāciju un patstāvīgu finanšu pārvaldību. Ceram, ka augstāk minētā informācija palīdzēja Tev saprast, kādi nodokļi jāmaksā pašnodarbinātajiem, tādējādi, esot pašnodarbinātais, varēsi pieņemt gudrus finanšu lēmumus. Lai izdodas!

Atgriezties uz sākumu