Mikrouzņēmuma nodoklis 2024. gadā? - Ko noderīgi zināt?
Cik vēlies aizņemties?
3000
Kad plāno atdot?
120 mēn.

89.91 €/mēn.

Ikmēneša
maksājums

Kredīts Tev

Latkredits Blogs

Jaunumi finanšu nozarē, mūsu pakalpojumi un ikdienas padomi darbībās ar finansēm

Atgriezties uz sākumu
Padomi 29.01.2024

Mikrouzņēmuma nodoklis 2024. gadā? - Ko noderīgi zināt?

Latvijā ir 15 dažādi nodokļu veidi. Viens no tiem - mikrouzņēmumu nodoklis (MUN), kuru var maksāt mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Nodokļu pasaule ir ļoti mainīga, ik pa laikam tiek ieviesti kādi jaunumi, izmaiņas un beidzas dažādi pārejas periodi, tādēļ vajadzētu regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Arī mikrouzņēmumu nodoklis šajā gadā piedzīvojis izmaiņas - lūk, svarīgākais, kas jāzin par mikrouzņēmuma nodokli 2024. gadā.

Kas ir mikrouzņēmumu nodoklis?

Mikrouzņēmumu nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas ietver sevī divus nodokļus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par mikrouzņēmuma īpašnieku; 
 • Mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.*

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina un maksā mikrouzņēmumu nodokli, nevis atsevišķi aprēķina un maksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, riska valsts nodevu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.*

*Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas.

Mikrouzņēmumu nodokļa likumā norādīts, ka šī nodokļa mērķis ir mazināt nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. 

Mikrouzņēmumu nodokļa objekts ir mikrouzņēmuma apgrozījums. 2024. gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme - 25%.

Kādas izmaiņas sagaidāmas 2024. gadā?

Mikrouzņēmuma nodoklis 2024. gadā piedzīvojis divas būtiskas izmaiņas:

Vienota nodokļa likme

No 2024. gada 1. janvāra mikrouzņēmumu nodoklim noteikta viena likme 25% apmērā, neatkarīgi no mikrouzņēmuma gada apgrozījuma. Līdz šim saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā bija 25%, savukārt tai apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā - 40%. Šīs izmaiņas atvieglos mikrouzņēmumu grāmatvedību, jo izmaiņu dēļ aprēķini kļūst vienkāršāki, kā arī ievērojami atvieglos nodokļu slogu tiem mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums pārsniedza 25 000 eiro gadā. Saistībā ar šīm izmaiņām nepieciešams veikt izvērtējumu, vai mikrouzņēmumu nodokļa režīms netiek izmantots ļaunprātīgi, tādēļ līdz 2028. gada 31. decembrim Finanšu ministrija veiks izvērtējumu.

IIN atvieglojumi

Tāpat no 2024. gada 1. janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, ja tie gūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, šiem ienākumiem varēs piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošām personām un invaliditāti. Līdz šim likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" bija ierobežojums, kas liedza iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu. Šīs izmaiņas atvieglos nodokļu slogu tiem mikrouzņēmumiem, kuri gūst ar IIN apliekamus ienākumus.

Mikrouzņēmumu nodokļa priekšrocības un trūkumi

Lai vajadzības gadījumā zinātu, vai mikrouzņēmumu nodokļa režīms ir Jums piemērots, vajadzētu zināt un izvērtēt tā priekšrocības un trūkumus.

Priekšrocības:

 • Mazāks nodokļu slogs

Mikrouzņēmuma nodoklis ietver sevī divus nodokļus: VSAOI par mikrouzņēmuma īpašnieku un IIN par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu, līdz ar to šajā nodokļu režīmā ir mazāks nodokļu slogs nekā vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā.

 • Vienkāršota grāmatvedības uzskaite un nodokļa apmaksa

Mikrouzņēmumu nodokļa režīmā grāmatvedība jākārto vienkāršā ieraksta sistēmā, aizpildot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu atskaites žurnālu.

 • Vienkāršota nodokļa apmaksa

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem ir iespēja izmantot vienkāršotu nodokļa apmaksas risinājumu, izmantojot Saimnieciskās darbības kontu. Šī konta lietotāji var neiesniegt ceturkšņa deklarāciju, kā arī neapmaksāt nodokli vispārējā kārtībā, jo tas notiek automātiski.

Trūkumi:

 • Nav iespēja norakstīt saimnieciskās darbības izdevumus

Atšķirībā no pašnodarbinātajiem, kuri maksā nodokļus vispārējā režīmā, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem nav iespēja norakstīt saimnieciskās darbības izdevumus. Šī iemesla dēļ mikrouzņēmumu nodokļa režīms ir piemērotāks tiem, kuriem ir maz ar saimniecisko darbību saistītu izdevumu vai to nav vispār.

 • Mazākas sociālās iemaksas

Mikrouzņēmumu nodokļa režīmā sociālās iemaksas ir mazākas nekā vispārējā nodokļu maksāšanas kārtībā vai kā darba ņēmējam, tādēļ sociālās garantijas - pensijas, pabalstu, kā arī atvaļinājuma naudas aprēķins ir mazāks.

 • Attiecas tikai uz mikrouzņēmuma īpašnieku

Mikrouzņēmumu nodokļa režīms attiecas tikai uz mikrouzņēmuma īpašnieku - ja mikrouzņēmumā ir darbinieki, nodokļi par tiem jāmaksā vispārējā nodokļu režīmā jeb gan IIN, gan VSAOI jāmaksā pilnā apmērā.

Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas kritēriji

Kļūt par mikrouzņēmumu var individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī minētās personas, kas nav reģistrētas kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājas. Savukārt izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli var, ja paredzamais apgrozījums gadā nepārsniedz 50 000 eiro un mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju līdz pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.*

Lai iegūtu Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, jārīkojas sekojoši:

 • Vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, jāpiesakas mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai (individuālais uzņēmums);
 • Vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskās darbības veicēja statusā, jāiesniedz VID pieteikums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai vai jāatzīmē reģistrācijas iesnieguma EDS formā izvēli kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju (fiziska persona);
 • Lidz pirmstaksācijas gada 15. decembrim jāiesniedz pieteikums VID, aizpildot pieteikuma formu, kura pieejama EDS veidlapu sadaļā “Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti” (individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs).*

Lēmumu Valsts ieņēmumu dienests pieņem 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja status iegušānu vai pēc tam, kad saņemta informācija no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.*

*Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas.

 

Ja arī Jūs esat nolēmis kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, ceram, ka šī informācija palīdzēs Jums pieņemt labāko lēmumu. Vajadzības gadījumā nebaidieties vērsties pie nodokļu konsultanta vai cita speciālista, kurš var palīdzēt novērtēt Jūsu situāciju un izskaidrot būtiskas nianses. Savukārt, ja esat nolēmis uzsākt savu biznesu, iespējams, var noderēt šajā rakstā apkopotās biznesa idejas, un idejas realizācijai!

Atgriezties uz sākumu