BUJ

J: Kas ir autorizācija caur interneta banku?

A: Lai padarītu ērtāku kredīta pieteikuma procesu, LatKredits.lv sadarbojas ar Kontomatik, ļaujot klientiem ātri un vienkārši autorizēties savā interneta bankā un nodot nepieciešamo bankas informāciju, lai pabeigtu kredīta pieteikumu elektroniski.

J: Kas ir Kontomatik?

A: Kontomatik ir finanšu tehnoloģijas kompānija, kas, balstoties uz klienta piekrišanu, nodrošina risinājumu bankas konta informācijas nodošanai finanšu institūcijām. Uzņēmums darbību uzsāka 2009.gadā un kopš tā brīža ir veicis vairāk kā 8 miljonus datu nodevumus.

J: Kādus datus LatKredits.lv saņems, veicot autorizāciju caur interneta banku?

A: Latkredits.lv, lai izteiktu kredīta piedāvājumu, apkopo datus, lai veiktu klienta personības pārbaudi, ienākumu pārbaudi un veiktu maksātspējas novērtējumu. Tāpēc LatKredits.lv saņem klienta personīgos datus, kontu informāciju un bankas izdruku, lai veiktu augstāk minētās pārbaudes.

J: Vai autorizāciju caur interneta banku ir droša?

A: Jā, process ir drošs no autorizācijas līdz datu apstrādei. Bankas autorizācijas dati netiek glabāti un tie dzēšas uzreiz pēc autorizācijas. Turklāt, visām bankām ir divu faktoru autentifikācija, piemēram, Smart-ID, SMS kods, kodu kalkulators u.c., kas nozīmē, ka klientam ir pilna kontrole pāŗ savu kontu. Papildus, Kontomatik veic datu apstrādi atbilstoši starptautiskajiem ISO 27001:2013 datu drošības standartiem.

J: Vai Kontomatik tehnoloģija var veikt naudas pārskaitījumus?

A: Nē, tehnoloģija ir ierobežota veikt vienreizēju datu nolasīšanu. Tādā veidā jūs esat pasargāti no nesankcionētiem naudas pārskaitījumiem. Papildus, jūs pasargā banku divu faktoru autentifikācija, ko nepieciešams apstiprināt, lai veiktu pārskaitījumus.

Kontomatik kā datu apstrādātājs

Juridiskā atruna:

Kontomatik Sp. z o.o. neuzņemās atbildību par šajā dokumentā norādītās informācijas atbilstību Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. LatKredits.lv nepieciešams konsultēties ar juristiem, pirms šīs informācijas ievietošanas savos līgumos.

Līgums:

Datu apstrādātāji:

Kontomatik Sp.z o.o., juridiskā adrese: Prosta iela 51, 00-838 Varšava, Polija, uzņēmuma reģistrācijas Nr. KRS 0000338706, nodrošina tehnoloģiju (“Kontomatik”), kas ļauj LatKredits.lv klientiem - kredīta pieteicējiem, dalīties ar LatKredits.lv ar savu internetbankas konta informāciju t.sk. personīgajiem datiem (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, telefona nr., ID dokumenta veids un numurs, bankas nosaukums, bankas autorizācijas datus u.c. klienta personīgo informāciju, kas ir pieejama interneta bankā), konta numuru un atlikumu, un bankas konta izdruku. Šī informācija tiek izmantota, lai savāktu datus, kas nepieciešami klienta maksātspējas izvērtēšanai, konta numura, uz kuru tiks saņemts kredīts, pārbaudei, un klienta personības pārbaudei. Kontomatik, kā arī LatKredits.lv, neglabā interneta bankas autorizācijas datus, neveic atkārotas autorizācijas interneta bankā un neveic naudas pārskaitījumus no klienta interneta bankas. Kontomatik neglabā klienta interneta bankā iegūtos datus ilgāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc to ieguves. Kontomatik nodod klienta interneta bankā iegūtos datus LatKredits.lv, kas ir tālāk atbildīga par datu apstrādi.